Ur SLU:s kunskapsbank

Riskmedvetenhet hos zambiska djurhandlare

Senast ändrad: 09 december 2021
Zambiska getter

Ökad djurhandel framhålls ofta som en av nycklarna till att minska fattigdomen i världen. Det finns dock baksidor av en mer intensifierad djurhandel, bland annat en ökad risk för spridning av infektionssjukdomar. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med University of Zambia besökt Zambias två största får- och getmarknader för att intervjua djurhandlare om hur de resonerar och agerar kring hälsa och sjukdom hos djuren de säljer.

Undersökningen visade att handel med sjuka får och getter är vanligt förekommande. Vissa av handlarna var inte medvetna om riskerna, medan många helt enkelt inte hade råd att avstå från försäljning. Vissa tyckte att det var andras ansvar att hindra försäljning av sjuka djur.

Djurhandlarna var mer benägna att sälja ett sjukt djur om de trodde att symptomen orsakades av naturliga omständigheter (såsom damm eller kyla) snarare än sjukdom, om köparen var medveten om djurets hälsostatus, eller om djuret såldes för slakt och inte till en bonde.

Tidigare forskning har ofta dragit slutsatsen att djurhandlare köper och säljer sjuka djur på grund av bristande kunskap, men denna studie indikerar att andra faktorer har större betydelse. Medvetenhet om verkliga orsaker till riskbeteenden är centralt vid framtagande av strategier för att minska sjukdomsspridning vid djurhandel.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233611

Referens

Lysholm S, Johansson Wensman J, Munyeme M, Fischer K (2020) Perceptions and practices among Zambian sheep and goat traders concerning small ruminant health and disease. PLoS ONE 15(6): e0233611. 


Kontaktinformation

Sara Lysholm
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV), enheten för idisslarmedicin

Telefon: +4618671134
E-post: sara.lysholm@slu.se