Ur SLU:s kunskapsbank

Sjukdomsövervakning i låginkomstländer

Senast ändrad: 16 december 2019

Djursjukdomar medför allvarliga negativa konsekvenser för enskilda hushåll och för hela länder, detta märks speciellt i låginkomstländer. För att kontrollera sjukdomar och mildra negativ inverkan krävs insikt i den lokala epidemiologin. Sjukdomsövervakning ger sådan kunskap men i låginkomstländer kan övervakning vara svår att genomföra, därför har nya övervakningsmetoder utvecklats.

I denna studie utvärderades tre metoder för övervakning av akuta infektionssjukdomar, afrikansk svinpest i Uganda användes som exempel. De tre metoderna var: undersökningar av rapporterade sjukdomsutbrott, gruppintervjuer och en smartphone-baserad hushållsintervjustudie.

Alla tre metoderna hade god förmåga att upptäcka sjukdomsutbrott, var och en upptäckte fler utbrott än vad som rapporterades till Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) under tidsperioden. Den uppskattade dödligheten var likartad för de tre metoderna.

De tre metoderna har olika egenskaper och vald metod kommer att bero på vilket mål man har för övervakningen. Mycket god övervakning kan åstadkommas genom en kombination; tidig upptäckt av utbrott via smartphone-baserad realtidsövervakning, utbrottsutredning för provtagning och gruppintervjuer för att uppnå djupare förståelse av specifika utbrott.

Länk till artikeln:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fvets.2015.00051/abstract

Referens:

Chenais E, Sternberg-Lewerin S, Boqvist S, Emanuelson U, Aliro T, Tejler E, Cocca G, Masembe C, Ståhl K. African swine fever in Uganda: qualitative evaluation of three surveillance methods with implications for other resource-poor settings. Frontiers in Veterinary Science. 2015, 2; 0051. doi: 10.3389/fvets.2015.00051


Kontaktinformation

Erika Chenais
Extern resurs vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi                                                        

Telefon: 018-674615, +41767962781, 0702435320
E-post: erika.chenais@slu.se