Ur SLU:s kunskapsbank

Uppfattningar om smittskydd rörande afrikansk svinpest

Senast ändrad: 02 oktober 2019

Afrikansk svinpest är en mycket allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen ger lidande och allvarliga ekonomiska konsekvenser på grund av hög dödlighet hos drabbade djur. Trots ständig närvaro av afrikansk svinpest och god kunskap om smittspridning är smittskyddsåtgärder ovanliga i norra Uganda.

I en studie genomförd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt undersöktes hur befintlig kunskap om afrikansk svinpest (ASF) kan omvandlas till fungerande smittskyddsåtgärder.

Intervjuade grisägande bönder var i allmänhet positiva till smittskyddsåtgärder och såg dessa som en möjlighet att förhindra ASF-utbrott. Den positiva attityden försvagades dock efter utbrott av ASF. Stövelbyte var en väl accepterad åtgärd, och säsongsanpassad grisuppfödning accepterad i viss utsträckning. Intervjuerna visade att acceptansen för förebyggande försäljning av friska grisar som varit i kontakt med ASF-smittade grisar i samband med utbrott var låg. Även acceptansen för fläskprodukter från slakterier som tagit emot sådana grisar var låg. Acceptansen för dessa åtgärder ökande dock efter utbrott av ASF.

För att öka acceptansen för smittskyddsåtgärder behövs ökad medvetenhet om att ASF-virus inte smittar människa och att dessa virus neutraliseras vid tillagning av kött. Alla åtgärder behöver anpassas till lokala sammanhang tillsammans med användarna för att accepteras och genomföras.

Länk till publikationen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6683333/

Referens

Chenais, E., Lewerin, S. S., Boqvist, S., Ståhl, K., Alike, S., Nokorach, B., & Emanuelson, U. (2019). Smallholders' perceptions on biosecurity and disease control in relation to African swine fever in an endemically infected area in Northern Uganda. BMC veterinary research, 15(1), 279. doi:10.1186/s12917-019-2005-7


Kontaktinformation

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-67 18 26