Ur SLU:s kunskapsbank

Viktiga infektionssjukdomar hos pakistanska kameler

Senast ändrad: 03 juni 2021
Blodprovstagning kamel

Kamelen har en unik förmåga att överleva i extremt varm och torr miljö. Den är därför viktig för den dagliga överlevnaden för många människor i Afrika och Asien. Kamelen ger mjölk och kött, men är också viktig som drag- och transportdjur. I Pakistan finns mer än en miljon kameler och landet är därmed rankat nummer åtta bland världens kamelproducerande länder. Trots kamelens betydelse förbises ofta kamelhälsa av myndigheter och i forskning.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med pakistanska kollegor studerat kameler i södra Punjab-provinsen i Pakistan. Förekomsten av tre sjukdomar undersöktes: brucellos, peste des petits ruminants och blåtunga.

Brucellos är en allvarlig bakteriesjukdom som oftare drabbar get och får men sjukdomen finns även hos kameldjur och kan överföras till människa. Peste des petits ruminants och blåtunga (även benämnd bluetongue) är två allvarliga virussjukdomar som även dessa främst ses hos get och får men även hos kamel.

Antikroppar för samtliga sjukdomar fanns hos kamelerna och 4 av de 10 undersökta kamelhjordarna var antikropps-positiva för brucellos. Vid sidan av antikroppar kunde själva Brucella-bakterierna hittas hos vissa individer, vilket indikerar att kamelerna kan sprida brucellos vidare till människa.

Studien visar att det är viktigt att inkludera kameler i fortsatt sjukdomsövervakning och sjukdomsbekämpning för att på bästa sätt skydda både människor och tamboskap.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105435

Referens

Shabbir, M.Z., Sohail, T. Ul-Rahman, A., Abbas, T., Ali, Q., Rehman, Z.U., Khan, I., Yaqub, T., Muhammad, J., Khan, S.A., Imran, M.S., Basit, M.A., Ullah, S., Habib, M., Gardezi, S.A.M., Bashir, A., Ahmad, M., Abubakar, M., Abbas, M., Subhani, A., Yasein, G., Altaaf, F., Aziz, M.H., Hussain, R., Zohaib, A., Chaudhry, U. & Wensman, J.J. 2020. Sentinel surveillance of selected veterinary and public health pathogens in camel population originating from Southern Punjab province, Pakistan. Acta Trop, 205: 105435.