Ur SLU:s kunskapsbank

Hållbar matproduktion kräver djurvälfärd

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hållbar miljö och livsmedelsproduktion blir en allt viktigare fråga internationellt. Men hur kan man säkerställa att djurvälfärd blir en del av utvecklingen mot hållbarhet? Det är nödvändigt att djurvälfärd integreras helt i begreppet hållbarhet, menar forskare från Excellenscentrum i djurvälfärd, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskarna anser att sambandet mellan människans och djurens välfärd och hälsa måste förtydligas, både av forskare och av beslutsfattare. Representanter med ett djurvälfärdsperspektiv måste finnas inom de strukturer som styr utvecklingen av lantbrukets hållbarhet. Det behövs också robusta internationella mått för att jämföra djurvälfärden i olika produktionssystem, och forskningen måste vara innovativ och experimentell för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen i det omgivande samhället.

I en nypublicerad review-artikel ger forskarna från Excellenscentrum i djurvälfärd ett antal rekommendationer som skulle kunna främja ett regelverk för djurvälfärd byggt på vetenskap, och som kan bidra till hållbar livsmedelsproduktion.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani8060081

Referens

Henry Buller, Harry Blokhuis, Per Jensen and Linda Keeling. 2018. Towards Farm Animal Welfare and Sustainability. Animals 25:8 (6)


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se