Ur SLU:s kunskapsbank

One Health-perspektiv i livsmedelsproduktionen

Senast ändrad: 27 december 2021

Dagens system för livsmedelsproduktion är komplexa och för att möta framtidens utmaningar krävs ett synsätt som omfattar både människors och djurs hälsa, samt miljön vi lever i. Detta synsätt kallas One Health och är viktigt bland annat för att förstå förutsättningar för smittors uppkomst och spridning.

I en så kallad reviewartikel diskuterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet One Health-frågor kopplade till livsmedelsproduktionen.

Livsmedelsburna smittämnen bör bekämpas tidigt i produktionen, det vill säga innan de sprids vidare i livsmedelskedjan. Detta gäller inte minst ätfärdiga produkter, t ex grönsaker och bär, som odlas i miljöer där smitta förekommer och som äts upp utan att tillagas. Norovirus i frysta hallon och EHEC i groddar är välkända orsaker till sjukdomsutbrott i flera EU-länder. Användning av antibiotika till produktionsdjur spelar en viktig roll för selektion och spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Forskarna sammanfattar att One Health-aspekter bör inkluderas tidigt när nya livsmedessystem ska utvecklas, särskilt då restprodukter planeras att återanvänds. Utbrottet av galna kosjukan är ett exempel på hur illa det kan gå när så inte skett. Utan ett tydligt One Health-perspektiv blir det svårt att lösa morgondagens utmaningar och att hitta de mest uthålliga lösningarna för människa, djur och miljö.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-017-0355-3

Referens

Boqvist S, Söderqvist K, Vågsholm I. 2018. Food safety challenges and One Health within Europe. Review, Acta Vet Scand 60:1, doi.org/10.1186/s13028-017-0355-3


Kontaktinformation

Sofia Boqvist, docent och samverkanslektor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
sofia.boqvist@slu.se, 018-67 23 88, 072-240 34 94