Ur SLU:s kunskapsbank

Privata djurskyddsregelverk – möjligheter och risker

Senast ändrad: 18 maj 2021

I alla EU-länder måste djurhållande lantbrukare följa europeisk och nationell djurskyddslagstiftning. Varje medlemsstat är skyldig att kontrollera att lagkraven uppfylls. Under de senaste decennierna har det dock blivit allt vanligare att ytterligare regelverk utvecklas av privata aktörer som till exempel bransch-, lantbrukar- eller djurskyddsorganisationer. Möjligheter och risker med denna trend undersöks i en ny vetenskaplig artikel från Sveriges lantbruksuniversitet.

De privata regelverken har möjlighet att förbättra djurvälfärden utöver lagstiftningsnivån. Så blir dock inte alltid fallet. Flera privata regelverk, som till exempel kan ha olika syften, fokus, krav på djurskydd och mätmetoder, i tillägg till lagstiftningen gör området svårt att överblicka och kontrollera.

Forskarna drar slutsatsen att för lantbrukarnas, kontrollanternas, konsumenternas och djurens skull bör detta område betraktas som en helhet då regelverk upprättas, istället för att varje regelverk ses som ett enskilt fenomen.

Länk till publikationen

http://www.mdpi.com/2076-2615/8/1/4

Referens

Lundmark, F., Berg, C., Röcklinsberg, H. 2018. Private Animal Welfare Standards — Opportunities and Risks. Animals 8, 4.


Kontaktinformation

Frida Lundmark
Universitetsadjunkt vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa                                                        

Telefon: 0511-67212
E-post: frida.lundmark@slu.se