Ur SLU:s kunskapsbank

Skillnader i europeisk djurskyddsutbildning kartlagda

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hur djurskydd och djurvälfärd lärs ut till studenter i Europa skiljer sig beroende på var man får sin utbildning, visar en studie som omfattar 98 universitet i 26 länder. Utbildningens utformning kan bland annat ha betydelse för de värderingar som utvecklas nationellt och regionalt.

Syftet med studien var att belysa vilka skillnader och luckor som finns i utbildningen mellan olika regioner av Europa, för att öka samstämmigheten och främja forskning som fokuserar på eller integreras med djurskydd.

Mest tid på undervisning i djurskydd lades i nordvästra Europa. Det var också här utbildningen var mest interaktiv, med till exempel gruppdiskussioner och besök på gårdar. I västra Centraleuropa skedde undervisningen oftare i form av föreläsningar.

Kursinnehållet var likartat mellan regionerna, men hade en mer tillämpad inriktning om de riktade sig till veterinärer, jämfört med ett mer grundläggande fokus i husdjursvetenskapliga utbildningar. Studien gjordes inom EU-projektet AWARE.

Länk till artikeln:

http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2014/00000023/ 00000004/art00005

Referens:

Illmann, G., Keeling, L., Melišová, M. Šimečková, M., Ilieski, V. Winckler, C., Košťál, L., Meunier-Salaün, M-C., Mihina, S. Spoolder, H., Fthenakisá, G. Šárová, R. and Špinka, M. (2014). Mapping farm animal welfare education at university level in Europe. Animal Welfare 23; 401-410.


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se