Ur SLU:s kunskapsbank

Välfärdsbedömning av djur på cirkus och djurpark

Senast ändrad: 05 juli 2021
Foto: summa, Pixabay

Djurens välfärd blir allt viktigare i vårt samhälle och spelar stor roll för framgångsrika cirkusar och djurparker. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur data från officiella djurskyddskontroller kan användas för att bedöma situationen vid svenska cirkusar och djurparker.

Data från svenska officiella djurskyddskontroller inkluderar mått som erhålls genom att studera själva djuren (djurbaserade mått), och mått på yttre faktorer såsom stallmiljö och skötsel (resurs- och skötselmått). Forskarna undersökte data från 28 cirkusar och 179 djurparker för att få en övergripande bild av djurvälfärden och för att ta reda på om det fanns samband mellan olika typer av mått.

Studien visade att 9 % av cirkusarna och 14 % av djurparkerna inte uppfyllde kraven på skötsel av hovar, klövar och päls, och att 10 % av cirkusarna och 9 % av djurparkerna hade anmärkningar gällande djurens hull. På djurparker bedömdes grupphållningen av djuren, och här fanns anmärkningar i 17 % av fallen. De resurs- och skötselbaserade måtten visade att cirkusdjur ofta hade för lite utrymme och motionsmöjligheter. Av djurparkerna uppfyllde närmare en tredjedel varken utrymmeskraven eller kraven på berikning.

Sammantaget visade studien att djurparker med brister i inhysningens utformning, underlag eller djurens utfodring oftare hade brister även i minst ett djurbaserat mått.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.7120/09627286.26.4.373

Referens

Hitchens, P.L., Hultgren, J., Frössling, J., Emanuelson, U. and Keeling, L.J. 2017. Circus and zoo animal welfare in Sweden: an epidemiological analysis of data from regulatory inspections by the official competent authorities. Animal Welfare 2017, 26: 373-382


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se