Ur SLU:s kunskapsbank

Avel för fungerande spenar är viktig för smågrisöverlevnad

Senast ändrad: 03 juni 2021

Avel för fungerande spenar är viktig för hög överlevnad och god tillväxt hos smågrisar. Om antalet funktionsdugliga spenar hos suggan är färre än antalet födda smågrisar, riskerar vissa smågrisar att bli utan råmjölk och mjölk.

Den genomsnittliga kullstorleken hos grisar har under senare år ökat vilket ställer högre krav på antalet fungerande spenar. Ett relativt vanligt problem är inverterade spenar, där spenspetsen är indragen. Problemet försvårar eller omöjliggör helt diandet av dessa spenar.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har genomfört en studie för att identifiera områden i arvsmassan som påverkar uppkomsten av inverterade spenar. För att hitta genetiska skillnader mellan grisar med och utan inverterade spenar, genomfördes en så kallad Genome Wide Association-analys av hela grisens arvsmassa.

Forskarna kunde med analysen hitta vilket område i arvsmassan som var associerat till inverterade spenar men för att kunna identifiera specifika generna och förändringar i dessa måste det associerade området analyseras vidare.

Länk till publikationen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28050760

Referens

Chalkias H, Jonas E, Andersson LS, Jacobson M, de Koning DJ, Lundeheim N, Lindgren G.. Identification of novel candidate genes for the inverted teat defect in sows using a genome-wide marker panel. J Appl Genetics. 2017; 58: 249. doi:10.1007/s13353-016-0382-1


Kontaktinformation

Elisabeth Jonas, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
elisabeth.jonas@slu.se, 018-67 19 53, 072-534 83 97

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se