Ur SLU:s kunskapsbank

Bra produktionsresultat med låg antibiotikaanvändning

Senast ändrad: 27 december 2021

Antibiotikaanvändning i grisuppfödningen varierar stort mellan olika länder men också mellan olika gårdar. I en vetenskaplig studie av svenska, belgiska, franska och tyska grisbesättningar undersöktes vad som utmärker de gårdar som kombinerar en låg antibiotikaförbrukning med en hög produktion.

Inte så förvånande var sjukligheten lägre hos dessa gårdar. Dessutom var smittskyddet bättre och gårdarna var oftare belägna i områden där det var glesare mellan grisgårdarna, och därmed lägre risk för smittspridning. Dock fanns det gårdar med låg antibiotikaförbrukning och hög produktion även i gristäta områden. Dessa hade signifikant bättre smittskydd och vaccinerade i större utsträckning.

Studien visar alltså att, även i områden där det finns mycket grisar, är det möjligt att föda upp grisar med låg antibiotikaanvändning och ändå ha en hög produktion. Nyckeln är ett bra smittskydd och andra förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdom.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har deltagit i studien tillsammans med forskare från Belgien, Frankrike, Tyskland och Danmark.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1136/vr.103988

Referens

Collineau L, Backhans A, Dewulf J, Emanuelson U, Grosse Beilage E, Lehébel A, Loesken S, Okholm Nielsen E, Postma M, Sjölund M, Stärk KDC, Belloc C. 2017. Profile of pig farms combining high performance and low antimicrobial usage within four European countries. Veterinary Record 2017 Dec 16;181(24):657. doi: 10.1136/vr.103988. Epub 2017 Oct 19.


Kontaktinformation

Annette Backhans
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar                                                        

Telefon: 018-672912
E-post: annette.backhans@slu.se