Ur SLU:s kunskapsbank

Grisens knorr visar hur svansen mår

Senast ändrad: 04 mars 2019

Svansbitning är en beteendestörning hos grisar, ofta orsakad av brist på sysselsättning. Beteendet orsakar smärta och försämrad hälsa och produktion hos den bitna grisen, men är även ett tecken på minskad välfärd hos den gris som biter. Det är därför viktigt att upptäcka svansbitning så fort som möjligt för att kunna hantera det underliggande problemet och minska risken att beteendet eskalerar.

Vi har undersökt om grisens svansposition, dvs om svansen har knorr eller hänger ned, hänger ihop med svansskador. Svanspositionen bedömdes i samband med utfodring eftersom det är en tidpunkt då djurskötaren enkelt kan se alla grisar.

Studien visade att 94 % av grisarna hade knorr. Hos grisar med sår eller med inflammerade sår var det 4 respektive 14 gånger mer troligt att de hade hängande svans, jämfört med grisar utan sår på svansen. Genom att bedöma svanspositionen vid utfodring kunde vi identifiera grisar med svansskador i 68 % av fallen.

Sammanfattningsvis visar studien att svanspositionen är ett användbart hjälpmedel för att identifiera svansskador, vilka annars kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt stadium.

Referens

Wallgren T, Larsen A, Gunnarsson S. 2019. Tail Posture as an Indicator of Tail Biting in Undocked Finishing Pigs. Animals 9, 18.

Länk

https://doi.org/10.3390/ani9010018


Kontaktinformation

Torun Wallgren,forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
torun.wallgren@slu.se, +46 511 672 19