Ur SLU:s kunskapsbank

Hur kontrolleras parasitinfektioner i svenska grisbesättningar?

Senast ändrad: 25 maj 2021
Grisar i en box, foto.

Mag-tarmparasiter är vanligt förekommande hos grisar och orsakar oftast subkliniska infektioner utan tydliga tecken på sjukdom. Subkliniska infektioner kan dock leda till försämrad djurvälfärd och hämmad tillväxt, och därmed ha en negativ påverkan på produktionen.

Kontrollåtgärder som baseras på biosäkerhet, hygienrutiner och antiparasitära läkemedel tillämpas ofta för att minska de negativa effekterna av en infektion. Med syftet att optimera råden för parasitkontroll på svenska grisgårdar har förekomsten av olika åtgärder undersökts i en studie vid SLU och SVA genom en webbenkät, vilken besvarades av 179 grisproducenter.

Strategiska hygien- och biosäkerhetsåtgärder, såsom omgångsuppfödning och tvätt av boxarna mellan omgångar, var vanligt förekommande för växande grisar men mindre vanliga för vuxna djur. Antiparasitära läkemedel användes i 69% av besättningarna och i huvudsak var det suggor som behandlades med avmaskningsmedel. Det var dock ovanligt att parasitläget i besättningen undersöktes, något som är önskvärt för att undvika onödiga behandlingar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s40813-021-00193-3

Referens

Pettersson E, Sjölund M, Wallgren T, Lind EO, Höglund J, Wallgren P. 2021. Management practices related to the control of gastrointestinal parasites on Swedish pig farms. Porcine Health Management 7, 12.


Kontaktinformation

Emelie Pettersson, extern resurs
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
emelie.pettersson@slu.se, 018-67 46 04