Ur SLU:s kunskapsbank

Metod för avlägsnande av bakterier från galtsperma

Senast ändrad: 18 maj 2021

För att möjliggöra lång lagring och för att förhindra infektionsspridning i samband med artificiell insemination (AI) tillsätts antibiotika i den spädningsvätska som spermierna levereras i. Denna rutin, som fastställs av Jordbruksverkets förordningar, riskerar att bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens och det finns behov av att utveckla nya metoder.

Metoden kolloidcentrifugering som har utvecklats för att selektera fram de bästa spermierna ur ett prov skulle med vissa modifieringar kunna vara ett alternativ. Kolloidcentrifugering innebär att spermieprovet centrifugeras genom en densitetsgradient av kiselpartiklar och metoden skulle potentiellt även kunna användas för att skilja spermierna från eventuella bakterier.

I en studie utförd av en forskare från Sveriges lantbruksuniversitet testades en kolloid som anpassats för praktisk användning till galtsperma. Ejakulat från nio galtar centrifugerades genom kolloiden. Prover togs före och efter centrifugering för att bedöma bakteriemängd och spermiekvalitet.

I de flesta spermieprover som centrifugerats genom kolloiden återfanns inga bakterier, och bakterieantalet i resterande prover var mycket lågt. Det var ingen stor skillnad i spermiekvalitet.

Studien visar att centrifugering av galtspermier genom en modifierad kolloid avsevärt minskar mängden bakterier i spermieprov, utan användning av antibiotika.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2018.12.028

Referens

J.M. Morrell, A. Núñez-González, I. Crespo-Félez, S. Martínez-Martínez, M-J Martínez Alborcia, E. Fernández-Alegre, J.C. Dominguez, C.B. Gutiérrez-Martín, F. Martínez-Pastor. Removal of bacteria from boar semen using a low-density colloid. Theriogenology (2019), 126: 272-278


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152