Ur SLU:s kunskapsbank

Nytt circovirus påvisat hos svenska grisar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Porcina circovirus (PCV) finns över hela världen och infekterar såväl tamgrisar som vilda grisar. Två porcina circovirus är kända sedan länge, det icke sjukdomsframkallande PCV1 och det sjukdomsframkallande PCV2. PCV2 anses vara en av de ekonomiskt viktigaste grissmittorna i världen, bland annat genom sin koppling till smågrissjukdomen PMWS.

Under 2016 upptäcktes ett nytt porcint circovirus, PCV3, i USA. Viruset hittades hos grisar med hjärtproblem, kraftig andnöd och/eller neurologiska symptom, samt i samband med reproduktionsstörningar. Upptäckten ledde till vidare efterforskningar och precis som övriga porcina circovirus verkar PCV3 vara geografiskt vitt spritt, och inte nödvändigtvis ge sjukdom hos infekterade djur.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med kollegor vid Statens veterinärmedicinska anstalt nyligen påvisat PCV3 hos svenska grisar. Lymfknutor från 49 grisar undersöktes och forskarna kunde visa att tio av dessa bar på smittan. Hela arvsmassan hos det svenska PCV3-viruset analyserades och visade stor likhet med PCV3 från andra delar av världen.

Ytterligare studier behövs för att ta reda på hur spritt viruset är i Sverige och för att kunna avgöra om PCV3, själv eller tillsammans med andra virus, har inverkan på grisars hälsa.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad i juni 2018

 

 

 

 

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1007/s11262-018-1553-4

Referens

Xingyu Ye, Mikael Berg, Caroline Fossum, Per Wallgren, Anne-Lie Blomström. Detection and genetic characterisation of porcine circovirus 3 from pigs in Sweden. Virus Genes (2018) 54: 466.


Kontaktinformation

Anne-Lie Blomström, forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
anne-lie.blomstrom@slu.se
018-67 19 99

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se