Ur SLU:s kunskapsbank

Osteokondros vanligare hos frigående slaktgrisar med utevistelse

Senast ändrad: 28 november 2019

Osteokondros är en utvecklingsrubbning i tillväxtbrosket som skadar ledbrosket hos växande djur. Sjukdomen är en vanlig orsak till hälta hos slaktsvin och till ledanmärkningar vid slakt. Grisar i ekologisk produktion får oftare ledanmärkningar vid slakt jämfört med grisar i konventionell uppfödning.

Denna studie undersökte om skillnader i stallmiljön för dessa två produktionsformer påverkar förekomsten av osteokondros hos slaktsvin.

Frigående slaktgrisar i flock som hade tillgång till rastgård, betesmark utomhus och stall med djupströbädd, hade betydligt högre förekomst och mer allvarlig osteokondros än slaktgrisar i konventionella boxar. Den stora skillnaden kan bero på att frigående grisar är mer aktiva och belastar lederna mer.

I ekologisk produktion är det viktigt att grisar kan ströva fritt. Våra resultat indikerar att detta kan leda till sämre ledhälsa. En annan grisras med mer robusta leder eller ändringar i stallmiljön kan behövas i ekologisk produktion. 

Forskningsnyhet från SLU, publicerad november 2014

 

 
 

 

Länk till artikeln:

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12917-014-0208-5.pdf

Referens:

Etterlin PE, Ytrehus B, Lundeheim N, Heldmer E, Österberg J, Ekman S: Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs. BMC Veterinary Research. 2014, 10(1): 208.


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91