Ur SLU:s kunskapsbank

Oväntat fynd hos nyfödda grisar med diarré

Senast ändrad: 04 februari 2020

Diarré är ett vanligt problem hos nyfödda grisar. På senare år har sjukdomen fått uppmärksamhet då orsaken ofta inte kan fastställas.

Grisarnas välfärd och tillväxt påverkas, och problemen kan leda till ökad antibiotikaanvändning. Kunskap om bakomliggande orsaker krävs och därför har tio drabbade besättningar undersökts.

Vi obducerade 70 grisar (50 med diarré och 20 friska kontrollgrisar) och tog vävnadsprover samt prov för mikrobiologiska undersökningar från tarmarna. Tidigare var enterotoxin-producerande Escherichia coli (ETEC), och i viss mån även Clostridium perfringens typ C, den vanligaste orsaken till spädgrisdiarré i Sverige. ETEC hittades hos två grisar och C. perfringens typ C inte alls. Däremot sågs likartade förändringar i tarmslemhinnan hos flertalet sjuka smågrisar. Tunntarmen hos dessa visade sig vara koloniserad med en okänd grampositiv bakterie.

Bakterien identifierades som Enterococcus hirae. Fyndet gjordes enbart hos grisar med diarré och var oväntat då E. hirae inte tidigare förknippats med spädgrisdiarré.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad oktober 2014

 

 
 

 

Länk till artikeln:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24915885

Referens:

Larsson J, Lindberg R, Aspán A, Grandon R, Westergren E, Jacobson M. Neonatal Piglet Diarrhoea Associated with Enteroadherent Enterococcus hirae. J Comp Pathol. 2014 Aug-Oct;151(2-3):137-47. doi: 10.1016/j.jcpa.2014.04.003. Epub 2014 Jun 7.


Kontaktinformation

Jenny Larsson
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar                                                        

Telefon: 018-671321
E-post: jenny.larsson@slu.se

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se