Ur SLU:s kunskapsbank

Så föder svenska producenter upp grisar utan kupering

Senast ändrad: 26 februari 2020
Grisar i en box, foto.

Svansbitning är ett vanligt problem inom modern grisproduktion och är en indikator på dålig miljö där grisens beteendebehov inte uppfylls. Svansbitningen orsakar smärta och ibland infektioner, vilket leder till minskad tillväxt och lönsamhet.

Trots förbud mot rutinmässig svanskupering kuperas ca 90 % av de grisar som produceras inom EU för att förhindra svansbitning. I Sverige är svanskupering förbjudet och alla grisar föds upp med intakta svansar utan att svansbitning är ett stort problem.

Vi har i en artikel sammanfattat kunskap och praktiska lösningar från svensk produktion som skulle kunna tillämpas i andra EU-länder. De stora skillnaderna mellan Sverige och många andra länder rör inhysning och management och innefattar bland annat lägre beläggningsgrad, reglerat utrymme vid utfodring, tilldelning av strömaterial samt förbud mot helspalt. Sannolikt påverkar även faktorer som högre hälsostatus och högre avvänjningsålder.

Slutsatsen är att för att förhindra svansbitning och eliminera behovet av svanskupering bör EUs lagstiftning tydligare matcha grisens biologiska behov.

Referens

Wallgren T, Lundeheim N, Wallenbeck A, Westin R och Gunnarsson S. 2019. Rearing pigs with intact tails – Experiences and practical solutions in Sweden. Animals 9(10), 812.

Länk

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826450/ (open access)


Kontaktinformation

Torun Wallgren,forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
torun.wallgren@slu.se, +46 511 672 19