Ur SLU:s kunskapsbank

Spermier påverkas negativt om hondjuret är stressat vid befruktningstillfället

Senast ändrad: 28 november 2019

Stress kan orsaka nedsatt fruktsamhet hos både människor och djur men varför det är så är mindre välkänt. Möjligen påverkas ämnen i vätskan som omger äggceller och spermier i de honliga könsorganen.

Dessa ämnen kommer till stor del från blodplasman och en studie genomfördes där blodplasma från stressade respektive icke-stressade suggor tillsattes i vätskan som i laboratoriemiljö används under befruktning av grisägg (så kallad in vitro-fertilisering, IVF).

Efter behandlingen sågs en kraftigt försämrad befruktning och embryoutveckling hos de ägg och spermier som möttes i vätska med plasma från stressade suggor. Uppföljande försök där spermier och äggceller behandlades var för sig visade att det främst var spermierna som inte klarade av den stressade miljön. Äggcellerna verkade vara mer resistenta.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad maj 2015

 

 
 

 

Länk till publikationen:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X14006931

Referens:

González R, Kumaresan A, Bergqvist AS, Sjunnesson YC. Blood plasma collected after adrenocorticotropic hormone administration during the preovulatory period in the sow negatively affects in vitro fertilization by disturbing spermatozoa function. Theriogenology. 2015 Apr 15;83(7):1128-39.


Kontaktinformation

Ylva Sjunnesson
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672174
E-post: ylva.sjunnesson@slu.se