Ur SLU:s kunskapsbank

Streptococcus suis hos svenska tillväxtgrisar

Senast ändrad: 13 oktober 2020
Tillväxtgris

Bakterien Streptococcus suis (S. suis) kan orsaka blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och ledinflammation hos grisar och i sällsynta fall även hos människor. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har undersökt bakteriens förekomst hos svenska tillväxtgrisar och dess känslighet för antibiotika, samt studerat eventuella samband mellan faktorer i grisarnas miljö och utvecklande av sjukdom.

I studien togs prover från tonsillerna hos 200 friska tillväxtgrisar, och S. suis kunde odlas fram från 95% av dessa, vilket var betydligt fler än förväntat. De flesta av de isolerade bakterierna var känsliga för de testade antibiotikasorterna, men för första gången i Sverige rapporterades resistens mot penicillin (3,8%) hos S. suis.

Då grisar ofta bär på bakterierna utan att bli sjuka undersöktes också om det fanns ett samband mellan utvalda miljöfaktorer, som temperatur, koldioxidhalt, drag och luftfuktighet, och förekomst av sjukdom. Inga sådana samband kunde fastställas, vilket kan tyda på att det snarare är egenskaper hos bakterierna än faktorer i miljön som avgör om grisarna blir sjuka eller inte.

Resultaten visar att S. suis är en mycket vanligt förekommande bakterie hos svenska tillväxtgrisar och att ytterligare studier av bakteriernas sjukdomsframkallande egenskaper behövs.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-020-00533-3

Referens

Werinder, A., Aspán, A., Backhans, A. et al. Streptococcus suis in Swedish grower pigs: occurrence, serotypes, and antimicrobial susceptibility. Acta Vet Scand 62, 36 (2020).


Kontaktinformation