Ur SLU:s kunskapsbank

Stress hos gris kan mätas med salivprov

Senast ändrad: 04 februari 2020

Kortisol är ett hormon som utsöndras i relation till stress, och som därför ofta studeras i studier av stress. Kortisol kan mätas i olika kroppsvätskor. Analys från plasma eller serum kräver att man tar blodprov och då måste djuren ofta fixeras, vilket är stressande för dem. Att samla in saliv genom att låta grisarna tugga på en bomullstampong är mindre stressande.

I projektet "Flaskhalsar inom ekologisk grisproduktion" har en kommersiell metod (ELISA) för humant bruk validerats för analys av kortisol i saliv hos gris. Metoden visade sig fungera och användes för att jämföra kortisolnivåerna hos gyltor och äldre suggor både i individuella grisningsboxar och när de släpptes ihop i en gruppbox. Det är känt att grupphållning är mer stressande för gyltor än för äldre suggor.

Studien visade att det inte var någon skillnad i kortisolnivå när grisarna var i individuella grisningsboxar. När de var grupphållna hade gyltorna signifikant högre kortisolkoncentration än suggorna i saliven. Analys av kortisol i saliv kan alltså användas för att mäta stress hos gris.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad oktober 2014

 

 
 

 

Länk till artikeln:

http://www.actavetscand.com/pubmed/25193181

Referens:

Thomsson O, Strom Holst B, Sjunnesson Y, Bergqvist A-S. (2014). Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay developed for measuring cortisol concentration in human saliva and serum for its applicability to analyze cortisol in pig saliva. Acta Vet Scand. 56:55.

 


Kontaktinformation

Ann-Sofi Bergqvist
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672986
E-post: ann-sofi.bergqvist@slu.se

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se