Ur SLU:s kunskapsbank

Suggor med stora kullar behöver oftare behandling

Senast ändrad: 09 september 2020
Sugga med smågrisar

Sedan decennier har suggor fått större och större smågriskullar. Samtidigt har suggornas hållbarhet minskat och många suggor slås nu ut i förtid på grund av juverproblem och hälta. För att undersöka om det finns ett direkt samband har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt sambandet mellan kullstorlek och behov av läkemedelsbehandling hos suggor.

I studien ingick data som samlats under en 10-årsperiod vid en av universitetets försöksgårdar. Materialet omfattade 655 yorkshire-suggor och deras 1 947 kullar.

Forskarna fann att ju större kullar suggorna fick desto större var risken för att de behövde behandlas med läkemedel vid eller efter förlossningen. Den vanligaste behandlingsorsaken var grisningsfeber. Räknat från en kullstorlek av fem smågrisar ökade sannolikheten att suggan fick någon form av behandling med 11% för varje smågris. Om suggorna fick kullar med färre än 5 smågrisar, vilket var ovanligt, ökade risken för behandling även med minskande kullstorlek.

Resultaten visade att suggor med mycket små eller mycket stora kullar har försämrad djurhälsa, vilket påverkar både djurvälfärden och lönsamheten negativt.

Länk till publikationen 

https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1779800 

Referens

Andersson, E., Frössling, J., Westin, R., Algers, B., and S. Gunnarsson, 2020. Associations between litter size and medical treatments of Swedish Yorkshire sows during farrowing and lactation. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Sciences, 69(3):176-182.