Ur SLU:s kunskapsbank

Svala grisar ger bättre boxhygien

Senast ändrad: 06 juli 2023
Liggande grisar i en box, foto.

I Sverige föds slaktgrisar oftast upp i boxar med en stor andel liggyta och en mindre andel spaltgolv där grisarna gödslar och urinerar. Under sommaren när det blir varmt i stallet kan grisarna smutsa ned liggytan med träck och urin för att få en svalare liggplats.

Detta leder till dålig boxhygien, sämre luftkvalitet, ökade ammoniakutsläpp samt extra arbete med att skrapa liggytan ren varje dag. Problemet har ökat under de senaste decennierna eftersom dagens grisar växer snabbare och klimatet har blivit varmare. Om man kyler slaktgrisarna under varma perioder ändrar de sitt beteende och boxhygienen förbättras.

Vi har undersökt två metoder för att kyla grisar som kan utföras i befintliga stallar, vattenduschar över spaltgolvet respektive ökad lufthastighet på liggytan. Genom att duscha vatten över spaltgolvet får grisarna möjlighet att blöta ner sig och därmed öka värmeavgivningen. Metoden ändrar också var i boxen grisarna väljer att ligga så att de ligger mindre på spaltgolvet och mer på liggytan, vilket frigör spaltgolvet för gödsling och liggytan hålls renare. Därmed förbättras boxhygienen och ammoniakförlusterna minskar. Ökad lufthastighet på liggytan ger också grisarna bättre möjlighet till kylning och medför att de väljer att ligga mer på liggytan och mindre på spaltgolvet.

Åtgärderna har provats under två somrar i ett slaktgrisstall i Skåne. Duscharna hade god effekt i vår studie. Ökad lufthastighet gav sämre effekt, förmodligen på grund av att det inte gav tillräckligt bra kylning.

Länkar till artiklarna

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104377

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104607

Referenser

Jeppsson K-H, Olsson A-C, Nasirahmadi A. 2021. Cooling growing/finishing pigs with showers in the slatted area: Effect on animal occupation area, pen fouling and ammonia emission. Livestock Science 243, 104377

Jeppsson K-H, Olsson A-C, Nasirahmadi A. 2021. Increased air velocity in the lying area improves pen hygiene and reduces ammonia emissions from houses with partly slatted pens for growing/finishing pigs. Livestock Science 251, 104607