Ur SLU:s kunskapsbank

Tandhälsan hos suggor från svenska grisbesättningar

Senast ändrad: 17 november 2020
Grisansikte

Försämrad tandhälsa kan vara smärtsam och medföra andra hälsoproblem. Kunskapen om tandhälsan hos suggor är idag låg och behöver förbättras för att hindra djurlidande och ohälsa. Av denna anledning har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en mindre forskningsstudie undersökt tandhälsan hos suggor från svenska grisbesättningar.

Munhålorna hos 58 döda suggor som skickats till normalslakt inspekterades och alla tandrelaterade avvikelser och förändringar noterades i en mall för tanduppsättning som hade modifierats för gris.

Studien visade förekomst av övertaliga tänder, avsaknad av tänder, parodontit (tandlossningssjukdom) och tandsten. Nedslitna tänder var mycket vanligt förekommande i både under- och överkäke, liksom tandfrakturer.

För att främja hälsa och välfärd hos svenska suggor behöver fortsatta studier göras vad gäller bakomliggande orsaker, påverkan på smärta, och påverkan på suggors generella hälsa.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-020-00521-7 

Referens

Malmsten, A., Lundeheim, N. & Dalin, A. Dental disorders in sows from Swedish commercial herds. Acta Vet Scand 62, 27 (2020). 


Kontaktinformation

Anne-Marie Dalin, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU
anne-marie.dalin@slu.se, 018-67 19 48, 070-296 19 48