Ur SLU:s kunskapsbank

Tidpunkt för gruppering efter grisning påverkar suggors stress och aggressioner

Senast ändrad: 28 november 2019

I denna studie undersöktes hur stressnivå (kortisol i saliv) och aggressioner under grupphållningens fyra första dagar skiljde sig åt beroende på om suggor påbörjade sin grupphållning en, två eller tre veckor efter grisning.

Suggor som släpptes i grupp tre veckor efter grisning hade lägre kortisolkoncentration i saliven vid starten av grupphållningen jämfört med suggor som släpptes ihop en vecka efter grisning.

Gruppsammanslagningen gjordes i två omgångar. Suggor som flyttades till gruppboxen i första omgången (bofasta) initierade fler attacker och utsattes för färre attacker än suggor som flyttades i andra omgången (inkräktare). Vidare initierade förstagångsgrisande suggor färre attacker och mottog fler attacker än äldre suggor.

Resultaten från denna studie visar att gruppering av suggor tre veckor efter grisning är mindre stressande än gruppering efter en vecka. Vidare tyder resultaten på att aggressiva beteenden påverkas av kullnummer och om en sugga är bofast eller inkräktare.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad april 2015

 

 
 

 

Länk till artikeln

http://www.actavetscand.com/content/57/1/9

Referens

Ola Thomsson, Ann-Sofi Bergqvist, Ylva Sjunnesson, Lena Eliasson-Selling, Nils Lundeheim and Ulf Magnusson. Aggression and cortisol levels in three different group housing routines for lactating sows. Acta Veterinaria Scandinavica 2015, 57:9. DOI:10.1186/s13028-015-0101-7


Kontaktinformation

Ann-Sofi Bergqvist
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672986
E-post: ann-sofi.bergqvist@slu.se