Ur SLU:s kunskapsbank

Vaccinadjuvans kan skydda utsatta grisar

Senast ändrad: 03 juni 2021

Adjuvans är ett ämne som ökar effekten av vaccin genom att ospecifikt aktivera immunförsvaret. På liknande vis skulle behandling av levande djur med adjuvans eventuellt kunna öka motståndskraften mot infektioner generellt. Detta skulle i sådana fall till exempel kunna användas vid kritiska tidpunkter i grisproduktionen, såsom vid flytt och blandning av grisar.

För att undersöka detta behandlade forskare från Sveriges lantbruksuniversitet grisar som fötts upp i en helt smittfri miljö med adjuvanset Matrix-M eller med placebo innan de blandades med traditionellt uppfödda grisar.

Alla smittfria grisar utvecklade luftvägsproblem i kontakt med de traditionella grisarna men endast de som ej fått Matrix-M uppvisade allvarliga sjukdomssymptom, såsom ledproblem och nedsatt allmäntillstånd. Efter behandling med Matrix-M kunde ett ökat uttryck av gener involverade i skydd mot infektioner ses i blodceller. Blodceller stimulerade i laboratorieförsök visade en annan genprofil, vilket understryker vikten av att studier även utförs i levande djur.

Kunskapen kan förhoppningsvis bidra till utveckling av både nya vacciner och ny behandling av grisar.

Länk till publikationen

http://doi.org/10.1186/s13567-017-0437-2

Referens

Ahlberg V, Hjertner B, Wallgren P, Hellman S, Lövgren Bengtsson K, Fossum C (2017) Innate immune responses induced by the saponin adjuvant Matrix-M in specific pathogen free pigs. Veterinary Research, 48(1): 30.


Kontaktinformation

Caroline Fossum, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
caroline.fossum@slu.se
018-67 27 82