Ur SLU:s kunskapsbank

A2-mjölk – en PR-bluff?

Senast ändrad: 04 mars 2019

För snart 20 år sedan bildades företaget The a2 Milk Company på Nya Zealand. Affärsidén bygger på grundarens hypotes att A2-varianten av mjölkproteinet ß-kasein har hälsomässiga fördelar i jämförelse med A1-varianten. Vad är då A2-mjölk och finns det några vetenskapliga belägg för dess påstådda hälsofördelar?

Skillnaden mellan ß-kasein A1 och A2 har uppkommit genom mutation i en enda aminosyra; histidin i ß-kasein A1 har ersatts av prolin i ß-kasein A2. Teoretiskt skulle detta kunna bidra till att spjälkningen av en bioaktiv peptid (BCM-7) underlättas i A1, och The a2 Milk Company anser att denna peptid är inblandad i en rad sjukdomstillstånd. European Food Safety Authority (EFSA) framför i sin granskning av de vetenskapliga beläggen för A2-mjölkens hälsofördelar att det visserligen finns djurförsök som visar att proteiner i kosten utgör en potentiell källa för bioaktiva peptider. Vissa kor har gener som bidrar till en stor andel β-kasein A1 från vilket det skulle kunna spjälkas BCM-7. Det är dock inte klarlagt om detta sker, eller om peptiden ens kan ta sig över tarmbarriären. Forskning har inte heller kunnat visa att peptiden förekommer i färsk mjölkråvara.

Genom att utnyttja otillåtna hälsopåståenden och konsumenters rädsla i sin marknadsföring, har a2 Milk hamnat i en rad tvister och dragit på sig varningar samt ekonomiskt kännbara processer. Trots detta fortsätter företaget att etablera sig, främst i USA och Kina men även i Europa. I Storbritannien och Nederländerna har fristående mjölkföretagare börjat selektera för djur med ß-kasein A2 med förhoppningen att kunna sälja sin mjölk till ett högre pris.

Om hypotesen avseende fördelarna med β-kasein A2 kan bevisas skulle det få stora konsekvenser för mjölkindustrin. Trots att EFSA:s rapport underkänner forskningen som A2-mjölk bygger på, har produkten redan idag ett stort ekonomiskt värde för de som lyckas sälja mjölken. Diskussionen om BCM-7s fysiologiska roll kommer att fortsatt vara kontroversiell fram tills mer forskning kan klargöra dess eventuella effekter i vår kropp.

Referenser

M. Bergman, 2017. Finns det hälsomässiga skillnader mellan A1- och A2-mjölk?  Vad säger vetenskapen? Självständigt arbete 15 hp på grundnivå. Agronomprogrammet – Livsmedel. Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, 2017:12

European food Safety Authority (EFSA), 2009. Review of the potential health impact of β-casomorphins and related peptides. EFSA Scientific Report 231, 1-107

Länkar

https://stud.epsilon.slu.se/12768/1/bergman_m_171019.pdf

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.231r

Kontaktperson

Åse Lundh
Professor vid institutionen för molekylära vetenskaper; animaliska livsmedel
Telefon: 018-67 20 37
E-post: ase.lundh@slu.se


Kontaktinformation