Ur SLU:s kunskapsbank

Ämnesomsättning i obalans skadligt för embryot

Senast ändrad: 18 maj 2021

Låg fruktsamhet är ett problem i mjölkkobesättningar. Både kvigor i för högt hull och mjölkkor som har svårt med energiförsörjningen när mjölkproduktionen sätter igång har svårt att bli dräktiga. Liknande problem finns kopplat till fetma och ämnesomsättningssjukdomar som diabetes och insulinresistens hos kvinnor.

En orsak till att ämnesomsättningen hos modern i dessa fall påverkar embryots utveckling och överlevnad negativt är förhöjda insulinnivåer. I ett laboratorieförsök med provrörsbefruktning vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökte forskare därför genuttrycket hos åtta dagar gamla embryon som hade exponerats för insulin före befruktning.

Forskarna såg en påverkan på funktioner hos embryot som är kopplade till ämnesomsättning, stress, cellväxt och fetma. Studiens resultat bidrar till förklaringen bakom den sämre embryoöverlevnad som ses hos mödrar med förändrad ämnesomsättning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1071/RD15315

Referens

Laskowski Denise, Sjunnesson Ylva, Humblot Patrice, Sirard Marc-André, Andersson Göran, Gustafsson Hans, Båge Renée (2016) Insulin exposure during in vitro bovine oocyte maturation changes blastocyst gene expression and developmental potential. Reproduction, Fertility and Development 29, 876-889.


Kontaktinformation

Denise Laskowski
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-671870
E-post: denise.laskowski@slu.se