Ur SLU:s kunskapsbank

Att fånga vad som är viktigt för djurhälsan

Senast ändrad: 29 augusti 2017

För att hålla mjölkkor friska är det viktigt att göra rätt saker och att göra saker rätt. De flesta sjukdomar som kor drabbas av har en komplex bakgrund, så det är inte lätt att veta vad som är viktigast att åtgärda. Det finns också möjligheter och begränsningar på en mjölkgård som påverkar vad som kan och bör göras. Situationen på varje gård är unik och åtgärderna måste därför skräddarsys.

Påverkansanalys är en ny metod som kan användas i rådgivningen för att ge bättre råd. I det här projektet har vi använt den för att kartlägga hur olika faktorer på en mjölkgård samverkar med varandra eller motverkar varandra, och vilken effekt detta kan ha på vanliga produktionssjukdomar. Metoden användes på 192 ekologiska mjölkgårdar i Frankrike, Spanien, Sverige och Tyskland. 

Forskningsnyhet från SLU,
augusti 2017

Vi kunde då för varje enskild besättning identifiera de områden där en förändring hade störst betydelse för djurhälsan. I många fall var det oväntade områden för deltagarna, som t ex att familjen eller kunskapshöjande aktiviteter var det mest avgörande.

Påverkansanalys innebär ett aktivt deltagande av både djurägare, veterinär och rådgivare, vilket är en av dess verkliga styrkor. Det är en innovativ och systematisk metod som borde vara av intresse även i den svenska rådgivningen.

Projektet är en del av IMPRO som finansierats av EU’s 7:e ramprogram (FP7).

Länk till artikeln

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16302852

Referens

Krieger M, Hoischen-Taubner S, Emanuelson U, Blanco Penedo I, de Joybert M, Duval JE, Sjöström K, Jones PJ, Sundrum A. 2017. Capturing systemic interrelationships by an impact analysis to help reduce production diseases in dairy farms. Agricultural Systems 153, 43-52.


Kontaktinformation