Ur SLU:s kunskapsbank

Att hitta rätt åtgärder för bättre djurhälsa

Senast ändrad: 26 augusti 2019

Mjölkkogårdar är mycket komplexa system. Därför kan det vara svårt att veta vad man ska förändra för att få bäst effekt på djurhälsan, men det är till god hjälp att göra en systematisk analys av läget. I detta projekt deltog 122 ekologiska mjölkgårdar från flera europeiska länder.

För att analysera djurhälsan användes en metod, utvecklad för förändringar i komplexa system, för att gå igenom hur alla delar på gården påverkar varandra.

Genom ett strukturerat tillvägagångssätt, med aktivt deltagande från lantbrukare, veterinär och rådgivare, och med stöd av det speciellt utvecklade protokollet, är det lättare att hitta var man får bäst effekt av en förändring. Alla områden tas upp i genomgången, vilket innebär att även oväntade aspekter kan fångas upp; t.ex. kan familjeförhållanden eller ökad kunskap vara mest avgörande. Arbetssättet innebär ett nytänkande och det uppskattades av de som deltog i projektet. Dock kunde ingen direkt effekt ses på djurhälsan när resultatet följdes upp. Det kan bero på att det hade gått för kort tid för att tillräckligt många av åtgärderna, som kunde vara allt från mer övervakning av kalvningar till att bygga ny ladugård, skulle ha hunnit införas och få effekt, eller på att annat på gårdarna hade förändrats.

Projektet är en del av IMPRO som finansierats av EUs 7:e ramprogram.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1017/S1751731118002008

Referens

Sjöström K, Duval JE, Krieger M, Emanuelson U, Fall N. 2019. Effects of a participatory approach , with systematic impact matrix analysis in herd health planning in organic dairy cattle herds. Animal 13 (2), 358-366


Kontaktinformation