Ur SLU:s kunskapsbank

Åtta veckors sintid kan vara onödigt länge

Senast ändrad: 01 september 2020
Mjölko, foto.

I samband med sinläggning, sintid, kalvning och följande laktation utsätts kon för stora förändringar i ämnesomsättningen. Sinläggningen kan medföra stress, särskilt hos kor med hög avkastning, vilket även ökar risken för juverinflammation betydligt.

Därför ville vi undersöka hur en senarelagd sinläggning, och därmed kortare sintid (30–39 dagar), påverkar kons mjölkavkastning, fertilitet och hälsa. I studien ingick data från Kokontrollen gällande ca 78 000 laktationer.

Mjölkavkastningen var något lägre under den första månaden av laktationen vid kortare sintid, men skillnaden var marginell när avkastningen för 305 dagar jämfördes med kor med normal sintid. I studien räknade vi inte med den mjölk som producerades under den föregående laktationen, men en grov uppskattning visade att kor med kort sintid över ett år skulle producera lika mycket mjölk som kor med traditionell sintid.

Den enda skillnaden som kunde ses gällande hälsa och fertilitet var att kor med kort sintid slogs ut i lägre grad än kor med normal sintid eller med längre sintid än 70 dagar. Kor med längre sintid än 70 dagar hade sämre förmåga att bli dräktiga.

Referens

O'Hara E A, Holtenius K, Båge R, von Brömssen C, Emanuelson U. 2020. An observational study of the dry period length and its relation to milk yield, health, and fertility in two dairy cow breeds. Preventive Veterinary Medicine 175, Article 104876 10.1016/j.prevetmed.2019.104876

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587719304635?via%3Dihub

Länk till avhandlingen:

https://pub.epsilon.slu.se/16312/17/andree_ohara_e_190906.pdf


Kontaktinformation

Elisabeth Andrée O´Hara, forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära idisslare, SLU
018-67 16 34, lisa.ohara@slu.se