Ur SLU:s kunskapsbank

Mjölkkors fruktsamhet ohotad trots större besättningar och mer automatiserad skötsel

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Stora lösdriftsstall med robotmjölkning och utfodring med bland- och fullfoder är företeelser som ökar inom mjölkproduktionen. Påverkar detta kornas fruktsamhet negativt?

Sambandet mellan fruktsamhet och skötsel, inhysning och utfodring undersöktes vid SLU i Skara i en studie av 60 000 kor i 759 svenska besättningar. Ingen skillnad sågs i fruktsamhet mellan kor som hölls uppbundna och fodrades individuellt med grovfoder och kraftfoder, jämfört med kor som hölls i lösdrift och gavs fri tillgång till bland- eller fullfoder.

Ingen skillnad sågs heller mellan robotmjölkade kor och kor som mjölkades med traditionell mjölkningsmaskin. Fruktsamheten var dessutom lika bra hos kor i små såväl som i stora besättningar. Utmärkande var dock att kor i besättningar som hade en pågående förändring, d v s höll på att bygga om från t ex uppbundet till lösdrift, hade märkbart sämre fruktsamhet under tiden som förändringen pågick.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad februari 2014

 

 
 

 

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030213005560

Referens:

H. Lomander, C. Svensson, C. Hallén-Sandgren, H. Gustafsson, J. Frössling. 2013. Associations between decreased fertility and management factors, claw health , and somatic cell count in Swedish dairy cows. J. Dairy Sci. 96:6315-6323.


Kontaktinformation

Catarina Svensson
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

Telefon: 018-671391
E-post: catarina.svensson@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se