Ur SLU:s kunskapsbank

Avel för effektiv omvandling av grovfoder till mjölk

Senast ändrad: 01 september 2021
Kor på bete, foto.

Högavkastande mjölkkor utfodras ofta med stora mängder kraftfoder baserat på spannmål och bönor. Livsmedelsproduktionen skulle bli mer hållbar om korna istället utfodrades med en högre andel gräs och annat grovfoder som människor inte kan äta. Därför frågade vi oss: Går det att avla fram mjölkkor som är mer effektiva på att producera mjölk på grovfoder?

Vi skattade arvbarheterna för grovfoderintag och mjölk producerad på grovfoder. I studien ingick uppgifter om mjölkproduktion och konsumtion av grovfoder och kraftfoder från 575 kor av raserna SRB och holstein på SLU Lövsta lantbruksforskning.

Framför allt under de första månaderna efter första kalvning var arvbarheterna för grovfoderintag (0,36) och mjölk producerad på grovfoder (0,28) förhållandevis höga.

Vår slutsats är att det borde gå att avla för en mer effektiv omvandling av grovfoder till mjölk.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2020-19224

Referens

Tarekegn GM, Karlsson J, Kronqvist C, Berglund B, Holtenius K, Strandberg E. 2021. Genetic parameters of forage dry matter intake and milk produced from forage in Swedish Red and Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science 104, 4424-4440.


Kontaktinformation

Erling Strandberg, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
erling.strandberg@slu.se, 018-67 19 52, 070-620 45 16