Ur SLU:s kunskapsbank

Bättre fruktsamhet med automatisk mätning av progesteron

Senast ändrad: 26 februari 2020
Kor vid foderbord, foto.

I nuvarande avel för bättre fruktsamhet hos mjölkkor använder vi oss av uppgifter om semineringar. Ett av måtten är tiden från kalvning till första seminering (KFI) – ju tidigare kon blivit seminerad desto snabbare kan man anta att hon har börjat återfå normala könsfunktioner, vilket är gynnsamt.

Men måttet beror till viss del också på när djurägaren bestämmer sig för att börja seminera, vilket kan skilja mellan djurägare och även mellan kor. Genom att i stället mäta tiden från kalvning till första förhöjning av hormonet progesteron (vilket kan mätas i mjölken) kan vi få ett mått på när djuret är redo att semineras, oberoende av djurägarens beslut.

Vi fann att arvbarheten för detta mått var ca 25 % hos både SRB och holstein. Arvbarheten för KFI, som för närvarande används i den nordiska avelsvärderingen, är ca 5 %. Vi borde alltså kunna välja ut avelsdjur på ett säkrare sätt med det nya måttet. Ett problem är att det bara mäts i ett fåtal besättningar. Om djuren där också har DNA-information finns dock möjlighet att skatta s k genomiska avelsvärden, även för djur som inte har hormonmätvärden.

Länk

https://doi.org/10.3168/jds.2019-16691

Referens

Tarekegn GM, Gullstrand P, Strandberg E, Båge R, Rius-Vilarrasa E, Christensen JM, Berglund B. 2019. Genetic parameters of endocrine fertility traits based on in-line milk progesterone profiles in Swedish Red and Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science 102 (12), 11207–11216.


Kontaktinformation

Britt Berglund, professor
Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)
britt.berglund@slu.se, 018-67 19 73, 073-951 83 93