Ur SLU:s kunskapsbank

Bekämpa mastit genom att avla på snabbare återhämtning

Senast ändrad: 28 november 2017

Mastit - en inflammatorisk reaktion på infektion i kons juver - är en sjukdom med stor negativ inverkan på ekonomi och djurvälfärd. Trots många förebyggande insatser är det fortfarande en av de vanligaste sjukdomarna hos mjölkkor. Ett nytt sätt att hantera problemet kan vara att i avelsarbetet göra urval för förmågan att återhämta sig från infektionen.

Antalet somatiska celler i en milliliter mjölk är ett mått som kan användas för att indikera mastit. I vårt projekt mättes antalet celler i räknare kopplade till automatiska mjölkningssystem på sju större gårdar i Danmark. Uppskattningar gjordes av de genetiska parametrarna för känslighet för mastit respektive återhämtning från mastit.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad december 2017

Resultaten visar att det finns en ärftlig variation i hur väl kor återhämtar sig från mastit, vilket tyder på att egenskapen kan förbättras genom avel. Vi fann också ett starkt genetiskt samband mellan känslighet för mastit och återhämtning, vilket innebär att kor som är motståndskraftiga mot mastit också återhämtar sig snabbt. Även om egenskaperna alltså är starkt korrelerade, bör förmågan till återhämtning betraktas som en ny egenskap att ta hänsyn till i avelsarbetet.

Detta skulle i förlängningen leda till ett minskat lidande för djuren, men även bidra till lägre produktionsbortfall och en minskad spridning av infektionen.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2016-11894

Referens

Welderufael BG, Janss LLG, de Koning DJ, Sorensen LP, Lovendahl P, Fikse WF. 2017. Bivariate threshold models for genetic evaluation of susceptibility to and ability to recover from mastitis in Danish Holstein cows. Journal of Dairy Science 100(6), 4706-4720.