Ur SLU:s kunskapsbank

Bekämpning av EHEC på gårdsnivå – ett lyckat exempel

Senast ändrad: 27 december 2021

EHEC är en magsjukebakterie som kan ge allvarlig sjukdom hos små barn och äldre personer. Nötkreatur är ofta källan till smitta vid allvarliga fall av EHEC i Sverige, men man kan inte se vilka djur som bär på bakterien.

Ofta försvinner bakterien av sig själv efter att ha cirkulerat bland djuren på en gård under en tid. Hur lång tid detta tar varierar, men det kan röra sig om månader till år. Ju kortare tid bakterien finns kvar på gården, desto mindre risk för smittspridning till människor.

För att utvärdera åtgärder för begränsning av smitta har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt tillsammans med personal från rådgivningsföretaget Gård och Djurhälsan följt en köttdjursgård med EHEC under 2 år. Under studieperioden satte man aktivt in åtgärder för att bryta smittspridningen mellan djuren och minska mängden bakterier i miljön. Förekomsten av bakterierna minskade stadigt och gården blev så småningom fri.

Åtgärdernas effektivitet behöver bekräftas, men studien beskriver en grund för hur bekämpning av EHEC kan utformas i framtiden.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1136/vr.104223

Referens

Tamminen, L., Fransson, H., Tråvén, M., Aspán, A., Alenius, S., Emanuelson, U., Dreimanis, I., Törnquist, M., Eriksson, E. (2018) Effect of on-farm interventions in the aftermath of an outbreak of hypervirulent verocytotoxin-producing Escherichia coli O157:H7 in Sweden. Veterinary Record 182, 516.