Ur SLU:s kunskapsbank

Bra rutiner ger friska juver hos nykalvade kvigor

Senast ändrad: 01 september 2021
Kalvar i box, foto.

Med rätt rutiner från kalv till kalvning minskar förekomsten av juverinflammation hos nykalvade kvigor. Friska förstakalvare är en förutsättning för en hållbar mjölkproduktion.

I en tidigare studie såg vi att juverhälsan hos nykalvade kvigor varierar avsevärt mellan besättningar. Vi ville därför gå vidare och jämföra skötselrutiner och inhysning mellan de besättningar som lyckats bäst och de som lyckats mindre bra.

Vi besökte totalt 170 gårdar och fann både framgångs- och riskfaktorer för juverhälsan hos förstakalvare. Bland annat använde de som lyckats bäst oftare skrivna rutiner för råmjölksutfodring och för utfodring av dräktiga kvigor. På dessa gårdar använde man även en mjölkningsordning baserad på individuella kors juverhälsa. I besättningar som lyckats mindre bra var det bland annat vanligare att kvigorna suger på varandras spenar och det var mindre vanligt med flugbekämpning.

Baserat på våra fynd tas nu nya rekommendationer fram som kan vara till hjälp i förebyggandet av mastit hos våra framtida mjölkkor. Resultaten och rekommendationerna kommer bland annat spridas via svensk fackpress och juverportalen.se.

Länk till artikeln

DOI: 10.3168/jds.2020-19683 (open access)

Referens

Persson Waller K, Lundberg Å, Nyman A-K. 2021. Risk and success factors for good udder health of early lactation primiparous dairy cows. Journal of Dairy Sciences 104 (4), 4858-4874.


Kontaktinformation

Karin Persson Waller, statsveterinär
Statens veterinärmedicinska anstalt SVA
karin.persson-waller@sva.se, 018-67 46 72

Ann Nyman, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ann.nyman@slu.se, 018-67 14 01, 073-850 30 18