Ur SLU:s kunskapsbank

Bra smittskydd och hygien sänker kinolonresistens

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Kinoloner är antibiotika som i vissa fall är enda botemedlet för vissa sjukdomar hos människor. Om bakterier blir motståndskraftiga (resistenta) mot kinoloner kan dessa sjukdomar inte längre behandlas.

Kinolonresistenta kolibakterier ses ibland hos kalvar i mjölkbesättningar, men förekomsten varierar. I en studie genomförd vid SLU och SVA undersöktes varför kinolonresistenta kolibakterier är vanliga i en del besättningar men inte i andra. I 23 mjölkbesättningar undersöktes träckprover från unga kalvar och nykalvade kor, samtidigt som djurägaren svarade på frågor om bl. a. rengöring, smittskydd och utfodring.

Utifrån detta kom man bl.a. fram till att besättningar med många kinolonresistenta kolibakterier oftare utfodrade kalvar med mjölk från antibiotikabehandlade kor, använde kinoloner, hade sämre hygien i stallen och köpte in djur i större utsträckning än besättningar med få resistenta kolibakterier. Studiens resultat kan leda till rekommendationer för att minska förekomsten av kinolonresistens.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad oktober 2015

 

 
 

 

Länk till artikeln:

http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(15)00496-8/abstract

Referens:

Duse, A., Waller, K. P., Emanuelson, U., Unnerstad, H. E., Persson, Y. & Bengtsson, B. (2015). Risk factors for quinolone-resistant Escherichia coli in feces from preweaned dairy calves and postpartum dairy cows. Journal of Dairy Science, 98(9), pp 6387–6398.


Kontaktinformation

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-67 18 26

Sidansvarig: mw-red@slu.se