Ur SLU:s kunskapsbank

Bra villkor för framtida kontroll av salmonella hos mjölkkor

Senast ändrad: 27 december 2021

Salmonella är en zoonos, en infektion som kan spridas mellan människor och djur. I Sverige har vi haft ett kontrollprogram sedan 60-talet i syfte att minska förekomsten av salmonella bland livsmedelsproducerande djur och därigenom skydda konsumenter av svenska livsmedel.

År 2013 genomfördes en undersökning av tankmjölk från alla svenska mjölkbesättningar. Endast 3% av besättningarna visade tecken på salmonellainfektion, varav 1% med en salmonella-typ som är särskilt anpassad till nötkreatur.

Det fanns en geografisk anhopning av besättningar med tecken på salmonellainfektion, särskilt den nötkreatursanpassade, där flertalet smittade besättningar återfanns i två regioner i Sverige. Data visade också att större besättningar oftare visade tecken på infektion med dennötkreatursanpassade typen, vilket inte var fallet för andra salmonellatyper.

Den starka regionala anhopningen innebär att det finns möjligheter att effektivisera övervakning och kontroll av salmonella hos nötkreatur.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2015.12.015

Referens

Ågren ECC, Sternberg Lewerin S, Wahlström H, Emanuelson U, Frössling J. Low prevalence of Salmonella in Swedish dairy herds highlight differences between serotypes. Prev Vet Med. 2016;125:38-45.


Kontaktinformation

Estelle Ågren
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); avdelningen för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: 018 – 67 44 46 (SVA)