Ur SLU:s kunskapsbank

Bristande effekt av klosantel mot leverflundra

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Kontroll av stora leverflundran Fasciola hepatica hos nötkreatur kan ske genom behandling med vissa avmaskningsmedel. Dessvärre börjar F. hepatica som inte svarar på avmaskning bli ett allt vanligare problem i Europa särskilt hos får.

Till köttdjur används ett avmaskningsmedel (Closamectin Pour On) som är ett kombinationspreparat innehållande klosantel och ivermektin, med bred verkan mot samtliga vanliga parasiter hos nötkreatur i Sverige. Rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan har uttryckt oro för att effekten av Closamectin är bristfällig i vissa besättningar.

I denna studie utvärderade vi effekten av Closamectin mot F. hepatica i tre nötkreatursbesättningar. Träckprover samlades före och efter avmaskning, antal parasitägg räknades och närvaro av protein från vuxna leverflundror undersöktes. Behandlingen visade sig fungera bristfälligt i två besättningar.

Resultatet är ett första tecken på läkemedelsresistens och/eller nedsatt upptag till följd av felaktigt hantering av avmaskningsmedlet. Detta är den första rapporten om bristande effekt av klosantel mot F. hepatica hos nötkreatur.

Studien finansierades av Stiftelsen lantbruksforskning. 

Forskningsnyhet från SLU, publicerad februari 2016

 

 

 

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211320715300075

Referens:

Novobilský, A., Höglund, J., 2015. First report of closantel treatment failure against Fasciola hepatica in cattle. International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance 5, 172–177.


Kontaktinformation

Johan Höglund, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
johan.hoglund@slu.se, 018-67 23 71, 070-257 41 56

Sidansvarig: mw-red@slu.se