Ur SLU:s kunskapsbank

Brucellos – fortfarande en högaktuell sjukdom

Senast ändrad: 18 maj 2021

Brucellos är en allvarlig bakterieorsakad sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Sjukdomen utrotades bland nötkreatur i Sverige för 60 år sedan, men är fortfarande mycket vanlig i låginkomstländer där den orsakar mänskligt lidande och stora ekonomiska förluster. En vanlig smittväg till människor är via konsumtion av opastöriserade mjölkprodukter från infekterade idisslare.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har bedrivit forskning i Tadzjikistan där sjukdomen är vanlig bland människor och djur, och analyserat mjölkprover från kor med polymeraskedjereaktion (PCR). Denna analysmetod har inom forskningen visats vara mycket känslig för att hitta brucella-DNA i mjölk, men ingår vanligtvis inte i övervakningsprogram i Sverige eller globalt.

Resultaten visar att 8% av de kor som bedömdes som friska av de tester som används inom vanliga kontrollprogram i själva verket hade spår av brucellabakterier i sin mjölk. Dessa djur kan utgöra en smittorisk och resultatet visar på ett behov av att undersöka om PCR bör användas som ett komplement i kontrollprogram för brucellos både inom EU och i övriga världen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005367

Referens

Lindahl-Rajala E, Hoffman T, Fretin D, Godfroid J, Sattorov N, et al. (2017) Detection and characterization of Brucella spp. in bovine milk in small-scale urban and peri-urban farming in Tajikistan. PLOS Neglected Tropical Diseases 11(3): e0005367.


Kontaktinformation

Elisabeth Rajala, Forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
elisabeth.rajala@slu.se, +4618672036, +46738013356