Ur SLU:s kunskapsbank

Därför följer mjölkbönder veterinärens råd, eller inte

Senast ändrad: 09 december 2021
Kor

Förtroendet för veterinären och åtgärderna veterinären föreslår avgör om mjölkbönder följer veterinärers råd eller inte. Hur lätt det är att genomföra åtgärden, och om den går i linje med gårdens mål, spelar också stor roll. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Bristol University har intervjuat personal och ägare från 169 svenska nötgårdar om deras skäl att följa eller inte följa veterinärens råd. Intervjuerna skedde 3-6 månader efter att gårdarna fått råd av sin veterinär.

Främsta skälet till att följa råden var att man litade på veterinären och uppfattade åtgärden som effektiv. Viktigt var också att hälsoproblemet som åtgärden rörde var angeläget och att åtgärden var lätt att genomföra. Det vanligaste skälet till att inte följa råden var att de var praktiskt svåra att genomföra. Andra skäl var att man inte trodde det var effektivt, att tiden inte räckt till eller att man inte såg något behov att genomföra åtgärden.

Veterinärer skulle kunna nå längre med sina råd om de i högre grad lyssnade till gårdens behov och fokuserade på åtgärder som är enkla att genomföra.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3168/jds.2019-16470

Referens

Svensson, C., Lind, N., Reyher, K.K., Bard, A.M., Emanuelson, U. Trust, feasibility and priorities influence Swedish dairy farmers' adherence and non-adherence to veterinary advice. J. Dairy Sci., 2019, 102, 10360-10368


Kontaktinformation

Catarina Svensson
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

Telefon: 018-671391
E-post: catarina.svensson@slu.se