Ur SLU:s kunskapsbank

Det går att korta robotens mjölkningstid

Senast ändrad: 26 augusti 2019

En mjölkningsrobot är en stor investering och det är viktigt såväl för gårdens ekonomi som för djurens välfärd och mjölkens kvalitet att den används optimalt. Tidsåtgången för varje mjölkning påverkas mycket av hur roboten är inställd när det gäller avtagningen av spenkopparna.

I en vanlig mjölkmaskin känner systemet av summan av flödet från de fyra spenarna och avslutar mjölkningen vid ett visst sammanlagt mjölkflöde.

Mjölkningsroboten känner i stället av flödet från varje individuell spene. Under huvuddelen av mjölkningen är mjölkflödet högt och stabilt. Ny forskning visar att flödet från varje spene avtar snabbt när det väl börjar sjunka, vilket man inte ser när flödet från de fyra spenarna summeras. Enligt vår studie blir det lika mycket mjölk i tanken om spenkoppen tas av så fort flödet börjar minska, dvs att avtagningen sker vid ett högre flöde än vad som är gängse. Mjölkningstiden kan då minskas med ca en minut vilket gör att roboten hinner med fler mjölkningar per dygn. Det blir även lägre risk för obehag för kon, slitage på spenarna och problem med mjölkkvaliteten.

Länk till artikeln

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-dairy-research/article/increased-takeoff-level-in-automatic-milking-systems-effects-on-milk-flow-milk-yield-and-milking-efficiency-at-the-quarter-level/C25A53D3763EC1357146B8EC65ADE7E8

Referens

Ferneborg S, Thulin M, Agenäs S, Svennersten-Sjaunja K, Krawczel P, Ternman E. 2019. Increased take-off level in automatic milking systems – effects on milk flow, milk yield and milking efficiency at the quarter level. Journal of Dairy Research 86 (1), 85-87


Kontaktinformation

Sigrid Agenäs, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för idisslare, SLU
sigrid.agenas@slu.se, 018-67 16 33, 070-697 32 31