Ur SLU:s kunskapsbank

Djurhantering och stress vid mobil slakt av nötkreatur

Senast ändrad: 03 juni 2021
Mobil slakt

Drygt 400 000 nötkreatur slaktas årligen på svenska slakterier. De allra flesta transporteras på landsväg till slakteriet. Den pågående omstruktureringen av lantbruket leder till allt större besättningar och transportavstånd. Mobil slakt har potential att minska djurens stress genom att slakteriet tas till djuren istället för tvärtom.

Samband mellan djurhantering och stressrelaterat djurbeteende studerades av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet vid ett nystartat mobilt slakteri och ett storskaligt stationärt slakteri. Totalt studerades under ett år 596 nötkreatur i samband med drivning till slakt. På det storskaliga slakteriet hade djuren transporterats från gården och ibland övernattat.

Studien visar vikten av korrekt hantering av nötkreatur för att begränsa stressen före slakt. Ju fler gånger som ett djur på något sätt vidrördes med hand eller redskap under drivningen desto fler stressrelaterade beteenden uppvisade det. Till stressrelaterat beteende räknades bland annat råmanden, rusningar, fall och backningar. Djuren backade och gjorde våldsamt motstånd betydligt mindre ofta på det mobila slakteriet än på det stationära. En direkt jämförelse av de två slakterierna försvårades dock av att de skilde sig på flera sätt. Fortsatt utveckling av metoder för mobil slakt kan förväntas förbättra djurvälfärden.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104959

Referens

Hultgren, J., Arvidsson Segerkvist, K., Berg, C., Karlsson, A.H. & Algers, B., 2020. Animal handling and stress-related behaviour at mobile slaughter of cattle. Preventive Veterinary Medicine 177C, 104959.


Kontaktinformation

Jan Hultgren
Universitetslektor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Telefon: 0511-67103
E-post: jan.hultgren@slu.se