Ur SLU:s kunskapsbank

Dödlighet och avlivningar i mjölkkobesättningar i Estland

Senast ändrad: 25 oktober 2017
UlfEmanuelson917.jpg

Att djur dör eller måste avlivas på gården är ett djurvälfärdsproblem och kostsamt både för lantbrukare och samhälle. För att kartlägga hur vanligt problemet är i Estland, och för att identifiera riskfaktorer, har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Estonian University of Life Sciences undersökt registerdata från 2 616 estniska mjölkkobesättningar.

Studien visade att unga kalvar, upp till 3 månaders ålder, hade högst risk att dö på gården, och av dessa hade tjurkalvar högre risk än kvigkalvar. Lägst risk att dö hade kvigor i åldersgruppen 12-18 månader. Dödligheten bland mjölkkor var i samma storleksordning som i Sverige, dvs. cirka 6 %. Forskarna såg också att kor i stora besättningar och kor av rasen Estnisk Holstein hade högre risk att dö eller avlivas på gård än andra kor.

Detta är den första studien av dödlighet och avlivningar i estniska mjölkkobesättningar. Den visar att problemet är angeläget och bör tas på allvar, och att det är viktigt att fortsätta att kartlägga riskfaktorer.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad september 2017

 

 

 

 

Länk till artikeln

http://www.livestockscience.com/article/S1871-1413(17)30024-0/fulltext

Referens

Reimus, K., Orro, T., Emanuelson, U., Viltrop, A. & Mõtus, K. 2017. Reasons and risk factors for on-farm mortality in Estonian dairy herds. Livest. Sci. 198, 1–9. DOI: 10.1016/j.livsci.2017.01.016


Kontaktinformation

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-671826