Ur SLU:s kunskapsbank

Effekten av ekologiska avelsmål i mjölkproduktionen

Senast ändrad: 28 maj 2019

För att undersöka den långsiktiga effekten av olika avelsmål har vi gjort genetiska simuleringar baserade på ekonomiska modeller, producenters preferenser och IFOAM:s principer för ekologisk produktion.

Det var stor skillnad mellan avelsmål som fokuserar på de ekologiska principerna där t.ex. sjukdomsresistens och grovfoderomvandling är viktiga delar, och avelsmål som baseras på ekonomiska modeller och producenters preferenser. Även om det var samma egenskaper som ingick så viktades egenskaperna olika, och korrelationen mellan de två typerna av avelsmål var därför låg. 

Skillnaden i viktning ledde till att det genetiska framsteget för olika egenskaper skilde mellan avelsmålen. De avelsmål som baserades på ekonomiska modeller och producenters preferenser gav större och mer ensidigt framsteg för produktionsegenskaper medan de alternativa avelsmålen gav större genetiskt framsteg för hälsoegenskaper, grovfoderomvandling och fodereffektivitet. Ett avelsmål som ligger mellan dessa två typer skulle kunna vara realistiskt i framtida avel för ekologisk produktion.

Referens

Slagboom M, Wallenbeck A, Hjorto L, Sorensen AC, Rydhmer L, Thomasen JR, Kargo M. 2018. Simulating consequences of choosing a breeding goal for organic dairy production. Journal of Dairy Science 101 (12):11086-11096; 10.3168/jds.2017-14316 DEC 2018

Länk till artikeln

https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(18)30942-1/fulltext

Kontaktperson

Anna Wallenbeck, Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: 018-674504
E-post: anna.wallenbeck@slu.se


Kontaktinformation