Ur SLU:s kunskapsbank

Egenskaper hos ekologiska kor av olika ras

Senast ändrad: 03 juni 2020
Kor på bete, foto.

Inom ekologisk produktion rekommenderas producenter ofta använda lokala raser. Dock saknas vetenskapliga belägg för hur lokala raser fungerar under de förhållanden som råder inom ekologisk mjölkproduktion.

Målet med denna studie var att kartlägga produktion, fertilitet och hälsa hos mjölkkor av lokala raser i ekologiska besättningar i Tyskland och Sverige, jämfört med kor av den högproducerande rasen Holstein (SH) i samma besättningar. I Sverige jämfördes raserna SKB, SRB och SH.

I de svenska besättningarna var mjölkproduktionen lägre men fett- och proteininnehållet i mjölken högre hos SKB och SRB jämfört med SH. SKB och SRB hade något bättre fertilitet jämfört med SH. Andelen kor som behandlats av veterinär p.g.a. juverinflammation eller övriga sjukdomar var lägre hos SRB jämfört med de två andra raserna, men i övrigt skilde sig inte hälsan mellan raserna. Produktionsnivån var högre i de svenska jämfört med de tyska besättningarna.

De sammantagna resultaten från studien visar att balansen av resurser mellan produktion å ena sidan och fertilitet och hälsa å andra sidan blir tydligare vid en högre produktionsnivå. Det är därför viktigt att ta hänsyn till produktionsnivå när rekommendationer och regelverk för val av raser i ekologisk produktion tas fram.

Referens

Bieber A, Wallenbeck A, Leiber L, Spengler Neff A, Simantke C, Knierim U, Ivemeyer I. 2020. Comparison of performance, fertility and health traits in local and commercial dairy cattle breeds under organic production conditions in two countries. Animal 14 (3)

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1017/S1751731119001964


Kontaktinformation

Anna Wallenbeck
Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); tillämpad genetik

Telefon: 018-674504
E-post: anna.wallenbeck@slu.se