Ur SLU:s kunskapsbank

EHEC tar landsvägen eller liftar med betesdjuren

Senast ändrad: 18 maj 2021
Ko i öländskt landskap, foto.

EHEC är en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom bland människor. Den sprids av nötkreatur, som själva inte påverkas av den. Bakterien kan spridas över långa sträckor genom handel med djur, men i områden där den etablerat sig sprids smittan mellan närliggande gårdar på hittills okända vägar.

Vi har genom att kombinera data rörande 80 svenska gårdars koordinater, information om besättningarna och deras kontakter insamlade via enkäter, samt modern molekylär metodik undersökt lokal smittspridning av EHEC i ett djurtätt område. Resultaten visar att risken för att få in smittan ökar om gården är stor och ligger nära andra gårdar. Smittspridning mellan gårdarna var vanligt och kopplat till kontakter mellan djur och människor över gårdsgränserna.

Detaljerad analys av släktskapet mellan gårdarnas bakterier tyder på att bakterien tar bilvägen istället för fågelvägen mellan gårdar. Det fanns även exempel på hur djur plockade upp granngårdens bakterie på bete och tog med den hem till gården. Den täta spridningen av bakterien mellan gårdar visar att eventuella åtgärder för att minska förekomsten av EHEC på gårdsnivå även bör ta hänsyn till andra gårdar i området.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.104726

Referens

Tamminen L-M, Söderlund R, Wilkinson DA, Torsein M, Eriksson E, Churakov M, Dicksved J, Keeling LJ, Emanuelson U. 2019. Risk factors and dynamics of verotoxigenic Escherichia coli O157:H7 on cattle farms: An observational study combining information from questionnaires, spatial data and molecular analyses. Preventive Veterinary Medicine, 104726.