Ur SLU:s kunskapsbank

Epigenetiska förändringar visade hos stressade ko-embryon

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Med epigenetiska förändringar menas förändringar som påverkar vilka gener som är aktiva respektive inaktiva hos en individ eller i en enskild cell. Dessa förändringar uppstår då levnadsförhållanden ändras och kan ärvas vidare till nästa generation utan att själva DNA-sekvensen, den genetiska koden, ändras.

Under tidig embryoutveckling är det extra viktigt att arvsmassan regleras korrekt, eftersom detta formar den nya individen. När ett embryo utsätts för olika stressfaktorer påverkas dock vilka gener som är aktiverade, något som kan leda till att cellerna inte fungerar normalt och embryot kanske inte överlever.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i en laboratoriestudie med embryon från ko visat att höga nivåer av hormonet insulin hos modern kan ge epigenetiska förändringar hos embryot. Resultaten är viktiga då insulin ofta tillsätts i de medium som används under provrörsbefruktning, men också för att höga halter av insulin är vanligt hos kraftigt överviktiga mödrar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1002/mrd.22995

Referens

Laskowski D, Humblot P, Sirard M‐A, et al. DNA methylation pattern of bovine blastocysts associated with hyperinsulinemia in vitro. Mol Reprod Dev. 2018;85:599–611.


Kontaktinformation

Denise Laskowski
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-671870
E-post: denise.laskowski@slu.se