Ur SLU:s kunskapsbank

EVOP kan utveckla skötseln på mjölkgårdar

Senast ändrad: 01 september 2020
Kor på bete, foto.

Förutsättningarna för att bedriva mjölkproduktion skiljer mycket mellan olika gårdar. Det kan därför vara svårt att förutse vilken effekt en viss åtgärd, t ex för att uppnå högre avkastning eller bättre hälsa, kan få på en specifik gård. Att i efterhand utvärdera effekten av en åtgärd kan också vara svårt.

EVOP (evolutionary operation) är ett koncept inom processindustrin där åtgärder som tros kunna förbättra verksamheten testas genom kontrollerade försök i löpande produktion. Vårt projekt syftade till att utveckla och utvärdera en variant av EVOP för mjölkgårdar.

Ett antal gårdar besöktes för att identifiera områden som kunde förbättras. Olika skötselåtgärder, bland annat ändrade sinläggningsrutiner och utfodringsstrategier, testades enligt EVOP. Lantbrukarna intervjuades för att utvärdera arbetssättet.

Lantbrukarna tyckte att EVOP kan bli ett användbart hjälpmedel, även om det skapade en del extra arbete. Bäst fungerade EVOP när man kunde införa ändringar i en del av besättningen och samtidigt ha en kontrollgrupp som jämförelse, men detta är inte alltid möjligt av praktiska skäl.

Länk

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141319313265

Referens

Østergaard, S., Lastein, D.B., Emanuelson, U., Rustas, B.O., Krogh, M.A., Kudahl, A.B, Munksgaard, L., Kristensen, T. 2020. Feasibility of EVolutionary OPeration (EVOP) as a concept for herd-specific management in commercial dairy herds. Livest. Sci. 235, 104004.


Kontaktinformation

Bengt-Ove Rustas, forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
018-67 16 63, 072 244 69 55, bengt-ove.rustas@slu.se